ชื่อวิทยาศาสตร์Polypterus senegalus
ชื่อสามัญ Bichir
ชื่อไทยไบเคอร์
วงศ์Polypteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำต่าง ๆ ในแอฟริกากลาง
รายละเอียดเป็นตระกูลปลาโบราฯมีรูปร่างเรียวยาวคล้ายงูหรือปลาไหล มีความยาวโตเต็มที่เฉลี่ย 30 ซม. มีส่วนหัวที่เล็ก ขากรรไกรเล็ก กรามบนยื่นยาวกว่ากรามล่าง ตามีขนาดเล็ก โดยปลาไบเคอร์ชนิดนี้เป็นปลาไบเคอร์ชนิดที่นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามมากที่สุด และแพร่หลายมากที่สุด สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เป็นสีต่าง ๆ หลากหลายออกไปจากสีดั้งเดิมที่เป็นอยู่ คือ สีเขียวมะกอก ทั้งสีทองหรือสีเผือกตาแดง หรือแม้กระทั่งสีแพลทินัม รวมถึงเป็นปลาที่มีลำตัวสั้นกว่าปกติ หรือมีครีบหลังที่ยาวกว่าปกติด้วย
เครดิตภาพ: www.Pinterest.com ข้อมูล: ชวิน ตันพิทยคุปต์