ชื่อวิทยาศาสตร์Boraras maculatus
ชื่อสามัญDwarf rasbora
ชื่อไทยซิวเพชรน้อย
วงศ์cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยป่าพรุ บางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย
รายละเอียดเป็นปลาซิวขนาดเล็ก มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 2 ซม. ถูกพบครั้งแรกที่ป่าพรุในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และยังพบที่ป่าพรุทางตอนใต้ของไทยอีกด้วย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง นิยมเลี้ยงเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำได้อย่างสวยงาม ลักษณะลำตัวเพรียวยาวมีสีน้ำตาอ่อนถึงแดงส้ม มีจุดแต้มสีดำขนาดใหญ่บริเวณเกือบกึ่งกลางลำตัว รวมถึงโคนครีบก้นและครีบหาง ครีบหลังมีสีแดงสด ที่โคนเป็นสีดำคล้ำ มีเกล็ดขนาดใหญ่ ส่วนหัวมีขนาดเล็ก ตาโต และปากเล็ก ในการเลี้ยงควรเลี้ยงในน้ำที่เป็นกรดเล็กน้อย ในช่วงpH 5-6
เครดิตภาพ: อานนท์ ดลพนิต ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ