ชื่อวิทยาศาสตร์Oreichthys parvus
ชื่อสามัญPygmy barb
ชื่อไทยตะเพียนแคระ
วงศ์cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำขึ้นอย่างหนาแน่นในป่าที่ราบต่ำหรือป่าพรุในภาคตะวันออก และภาคใต้ไทย
รายละเอียดเป็นปลาน้ำจืดในวงศ์ปลาตะเพียนที่มีขนาดเล็กมีขนาดเฉลี่ย 3-4 ซม. สามารถนำมาเลี้ยงในตู้พรรณไม้น้ำได้ มีลำตัวเพรียวยาวกว่าปลาตะเพียนทั่วไป ลักษณะลำตัวมีสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลอ่อน เกล็ดมีขนาดใหญ่มีสีดำที่โคนของเกล็ด ส่วนปลายครีบหลังมีสีดำคล้ำ ตัวผู้มีครีบหลังใหญ่กว่าตัวเมีย ครีบก้นมีแต้มสีดำ ด้านหลังมีสีจาง ๆ มีตาที่โต ปากขนาดเล็ก และไม่มีหนวด
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ, โรจน์รวมปลา ข้อมูล: .ชวลิต วิทยานนท์, นภัทร์ โสภณ