ชื่อวิทยาศาสตร์Scatophagus argus
ชื่อสามัญSpotted scat, Green scat, Common scat, Argusfish
ชื่อไทยตะกรับหน้าแดง
วงศ์Scatophagidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยน้ำเค็ม จนถึงน้ำกร่อย
รายละเอียดเป็นปลาสองน้ำ ซึ่งสามารถนำมาปรับสภาพเลี้ยงในน้ำจืดได้ นิยมเลี้ยงในตู้พรรณไม้น้ำเพื่อกำจัดตะใคร่น้ำ เพราะเป็นปลาที่สามารถกินตะใคร่ได้เก่งมาก มีลักษณะลำตัวสั้นแบนข้างและกว้างมาก มีสีพื้นลำตัวแตกต่างกันไปตามลักษณะแหล่งอาศัยที่พบ มีตั้งแต่สีเขียว, เทา จนถึงสีน้ำตาล หรือเหลือบส้มๆที่บริเวณหัว และหลัง จึงเป็นชื่อเรียกของตะกรับหน้าแดง มีจุดสีดำแต้มทั่วบริเวณลำตัว ในปลาเล็กมักมีแถบดำคาดทั่วบริเวณลำตัวคล้ายเสือ ครีบทุกครีบมีสีเหลืองอมเทา
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ, โรจน์รวมปลา ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ