ชื่อวิทยาศาสตร์Hyphessobrycon amandae
ชื่อสามัญember tetra
ชื่อไทยเอมเบอร์
วงศ์characidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มแม่น้ำ Araguaia ในประเทศบราซิล
รายละเอียด
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ, ร้านโรจน์รวมปลา ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ