ชื่อวิทยาศาสตร์Hyphessobrycon megalopterus
ชื่อสามัญBlack phantom tetra
ชื่อไทยแบล็คแฟนทอม เตตรา
วงศ์characidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำในประเทศบราซิลและโบลิเวีย
รายละเอียด
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ, ร้านโรจน์รวมปลา ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ