ชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendens
ชื่อสามัญSiamese fighting fish (Rosetail)
ชื่อไทยปลากัดโรสเทล ปลากัดฮาร์ฟมูนหางกุหลาบ
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์
รายละเอียดเป็นปลากัดฮาร์ฟมูนที่เกิดจากการพัฒนาของ Halfmoon ที่ทำให้ปลามีลักษณะหางนั้นมีลักษณะเฉพาะ (การผ่าเหล่า) โดยครีบหาง มีลักษณะพิเศษคือ มีการทับซ้อนกันเหมือนกลีบดอกกุหลาบและมีราคาต่อตัวค่อนข้างสูงในต่างประเทศ
เครดิตภาพ: Witoon Boonchoo ข้อมูล: อรุณี รอดลอย