ชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendens
ชื่อสามัญSiamese fighting fish (Feather-tailed/Apache)
ชื่อไทยปลากัดหางขนนก
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยได้จากการพัฒนาสายพันธุ์
รายละเอียดเป็นปลากัดฮาร์ฟมูนที่เกิดจากการพัฒนาของ Halfmoon ที่ทำให้ปลามีลักษณะของหางปลานั้น มีลักษณะเฉพาะ (การผ่าเหล่า) โดยครีบหางมีลักษณะพิเศษคือคล้ายกับขนนก แตกเป็นแฉกๆอย่างสวยงาม
เครดิตภาพ: Taebetta Piboonchai ข้อมูล: อรุณี รอดลอย