ชื่อวิทยาศาสตร์Amphiprion clarkii
ชื่อสามัญClark's anemonefish
ชื่อไทยปลาการ์ตูนลายปล้อง
วงศ์Pomacentridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลหลายชนิด บางครั้งเป็นชนิดที่พบตามพื้นทราย พบได้ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลำตัวมีสีดำเข้ม ส่วนหน้าครีบอกและหางมีสีเหลือง มีแถบขาว 3 แถบ ตรงส่วนหัว ลำตัวและโคนหาง มีความผันแปรของสีสูง มีไม่ต่ำกว่า 8 รูปแบบ (ธรณ์ ,2544) จัดเป็นปลาการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ขนาดโตสูงสุดประมาณ 15 เซนติเมตร
เครดิตรูปภาพ : นภัทร์ โสภณ ,ข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่