ชื่อวิทยาศาสตร์Amphiprion polymnus
ชื่อสามัญsaddleback anemonefish
ชื่อไทยปลาการ์ตูนอานม้า
วงศ์Pomacentridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยในน่านน้ำไทยพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
รายละเอียดลำตัวมีสีน้ำตาลอมดำ มีแถบขาว 2 แถบ แถบแรกอยู่ที่หลังตา อีกแถบอยู่บริเวณกลางลำตัวเป็นแถบโค้งพาดเฉียงขึ้นไปที่ครีบหลัง ลักษณะคล้ายอานม้า
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก