ชื่อวิทยาศาสตร์Pomacanthus sexstriatus
ชื่อสามัญSix - banded angelfish
ชื่อไทยปลาสินสมุทรบั้ง
วงศ์Pomacanthidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยุ่ตามกองหินใต้น้ำเกาะแก่ง แนวปะการังในอ่าวไทย และฝั่งมหาสมุทรอินเดีย
รายละเอียดลำตัวแบน ครีบหลังทั้งสองตอนติดต่อกันตลอด พื้นผิวลำตัวสีไพลอ่อน บริเวณกลางตัวมีคาดสีดำจำนวน 6 แถบ
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก