ชื่อวิทยาศาสตร์Melichthys vidua (j. richardson, 1845)
ชื่อสามัญPinktail triggerfish
ชื่อไทยปลาวัวหางสีชมพู
วงศ์Balistidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยุ่ตามแนวปะการังที่มีสาหร่ายชุกชุม ตั่งแต่ระดับความลึก 5 - 60 เมตร
รายละเอียดลำตัวเขียวอมน้ำตาล ครีบหลังและครีบทวารสีน้ำตาลเงินขอบดำ ครีบหางช่วงแรกสีขาวและช่วงท้ายสีชมพู
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก