ชื่อวิทยาศาสตร์Neoglyphidodon oxyodon
ชื่อสามัญBlue Velvet Damselfish
ชื่อไทยปลาสลิดหินนีออน
วงศ์Pomacentridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยุ่ตามแนวปะการังฝั่งมหาสมุทรอินเดีย
รายละเอียดพื้นลำตัวสีฟ้าอมม่วง บริเวณหัวมีเส้นสีฟ้าคาดอยู่เหนือตาและใต้ตา ตรงกลางลำตัวมีแถบสีเหลืองคาดอยู่ 1 แถบ
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก