ชื่อวิทยาศาสตร์Gymnothorax tessellata
ชื่อสามัญReticulated morey
ชื่อไทยปลาไหลมอเรย์ปานดำ
วงศ์Muraenidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในแนวปะการังทางฝั่งทะเลอันดามัน
รายละเอียดลำตัวเรียวยาวคล้ายงู ไม่มีเกล็ดหุ้มและไม่มีครีบหู พื้นลำตัวสีดำแต้มด้วยลายตาข่ายสีขาวอมเหลืองอ่อน
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก