ชื่อวิทยาศาสตร์Rhinecanthus aculeatus (linnaeus, 1758)
ชื่อสามัญLagoon triggerfish
ชื่อไทยปลาวัวปิกาโซ
วงศ์Balistidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบได้ในแถบอินโด-แปซิฟิก ในน่านน้ำไทยพบได้ทางฝั่งทะเลอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างกลมรีคล้ายรูปไข่ ปากมีขนาดเล็กแต่มีฟันแหลมคมส่วนหน้าและจะงอยปากยาว มีลักษณะเฉพาะ คือลวดลายบนลำตัวเป็นแถบสีสดขีดไปมา
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก