ชื่อวิทยาศาสตร์Gnathanodon speciosus (forsskål, 1775)
ชื่อสามัญGolden Toothless Trevally
ชื่อไทยปลาตะคองเหลือง ทูทอง
วงศ์Carangidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบกระจายพันธ์ตามชายฝั่งทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดอาศัยรวมกันเป็นฝูง หากินตามแนวชายฝั่งทั่วไป มีลำตัวแบนทางด้านข้าง ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาร 70 เซนติเมตร พื้นลำตัวมีสีเหลืองทองคาดด้วยบั้งสีดำตามขวางเป็นแถบใหญ่สลับแถบเล็กจำนวน 9 -10 เส้น ทั่วไป ในปลาวัยอ่อนจะมีลําตัวสีเหลืองเข้มตัดกับบั้งสีดําชัดเจน แต่เมื่อโตขึ้นสีก็จะซีดจางลงไปตามวัย ปลาชนิดนี้กินปลาและสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร ตัวเต็มวัยมีขนาดใหญ่หลายฟุต และเป็นปลาเศรษฐกิจที่คนนิยมนํามาประกอบอาหารชนิดหนึ่ง แต่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเพราะมีสีสันสดใส มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตอินโดแปซิฟิก
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล