ชื่อวิทยาศาสตร์Caesio cuning
ชื่อสามัญRed-bellied fusilier
ชื่อไทยปลากล้วยหางเหลือง
วงศ์Caesionidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแนวปะการังและเกาะแก่งริมชายฝั่ง
รายละเอียดพื้นลำตัวด้านหลังสีเขียวอมฟ้าด้านท้องสีขาวอมชมพู แนวสันหลังและหางสีเหลือง
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก