ชื่อวิทยาศาสตร์Pterois volitans
ชื่อสามัญLionfish
ชื่อไทยปลาสิงโตปีก
วงศ์Scorpaenidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบตามซอกหินและแนวปะการัง ทางฝั่งอันดามัน
รายละเอียดพื้นลำตัวสีน้ำตาลอ่อนและมีลวดลายสีน้ำตาลแดงคาดตามขวาง ครีบหูแผ่กว้างมากมีก้านครีบแข็งยาวยื่นออกไป
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก