ชื่อวิทยาศาสตร์Siganus javus
ชื่อสามัญSTREAKED SPINEFOOT
ชื่อไทยสลิดหินแขก
วงศ์ Siganidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยสลิดหินแขกพื้นท้องทะเลและกองหิน แพร่กระจายในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
รายละเอียดลักษณะของสลิดหินแขก รูปร่างป้อมสั้น ความยาวลำตัวเท่ากับ 1.8-2.3 เท่าของความกว้างลำตัว หัวค่อนข้างเล็ก ปากเล็กยืดหดไม่ได้ ตอนหน้าของครีบหลังมีหนามแหลมยื่นชี้ออกจำนวน 13 อัน อันแรกสั้นที่สุด และต่อด้วยก้านครีบอ่อน ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหูและมีขนาดใกล้เคียงกัน ฐานครีบก้นยาวมีก้านครีบแข็ง 7 อัน คอดหางเล็กเรียว ลำตัวสีน้ำตาลปนดำ ส่วนท้องมีสีจาง ลำตัวด้านบนมีจุดประและมีแถบเล็กยาวกว่าทางด้านล่าง
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: พจนานุกรมสัตว์น้ำ กรมประมง