ชื่อวิทยาศาสตร์Epinephelus corallicola
ชื่อสามัญCoral grouper
ชื่อไทยปลาเก๋าปะการัง
วงศ์Serranidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบได้ทั่วไปในแนวปะการังน้ำตื้น กองหินชายฝั่ง บางครั้งพบบริเวณปากแม่น้ำตามเสาโป๊ะ
รายละเอียดครีบหลังประกอบด้วยก้านครีบแข็ง จำนวน 6 เส้น ครีบท้องอยู่ใกล้ครีบก้น ครีบหางเป็นแบบกลม ส่วนหัวและลำตัวปลามีสำน้ำตาลจนถึงสีเทาอมเขียว มีจุดดำขนาดเล็กกระจายทั่วปริเวณ ส่วนหัว ลำตัว และครีบต่าง ๆ ปรากฏเป็นปานสีดำเข้ม จำนวน 3 แห่ง
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก