ชื่อวิทยาศาสตร์Zebrasoma flavescens
ชื่อสามัญYellow tang
ชื่อไทยปลาเยลโล่แท้ง
วงศ์Acanthuridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามแนวปะการัง
รายละเอียดปลาที่โตเต็มที่สามารถโตได้ถึง 20 เซนติเมตร ตัวผู้ที่โตเต็มวัยมักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย มีสีเหลืองสดในตอนกลางวัน ในเวลากลางคืนสีเหลืองจะจางลงเล็กน้อย มีแถบแต้มสีขาวแนวนอน อยู่ที่คอดหาง
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: www.fishbase.in