ชื่อวิทยาศาสตร์Odonus niger
ชื่อสามัญBlack triggerfish
ชื่อไทยปลาวัวดำ
วงศ์Balistidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามซากโป๊ะหรือกองหินใต้น้ำพบทั่วไปในน่านน้ำไทย
รายละเอียดพื้นผิวลำตัวมีสีน้ำเงินอมเทาปากมีลายคาดสีน้ำเงินมายังครีบหูและตา ครีบหลังและครีบทวารมีขอบสีน้ำเงิน
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก