ชื่อวิทยาศาสตร์Platycephalus indicus
ชื่อสามัญFlathead
ชื่อไทยปลาหางควาย
วงศ์Platycephalidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นดินโคลน หรือโคลนปนทราย
รายละเอียดลำตัวเรียวไปทางหาง ปากกว้าง ตาโปนเล็กน้อย ครีบหูแผ่กว้างแบนราบ
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก