ชื่อวิทยาศาสตร์Hippocampus trimaculatus
ชื่อสามัญThree spot seahorse
ชื่อไทยม้าน้ำสามจุด
วงศ์Syngnathidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของอ่าวไทย
รายละเอียดส่วนหัวค่อนข้างเล็ก ด้านหลังท้ายทอยมีจุดสีดำเรียงกันเป็นระยะ 3 จุด พื้นลำตัวโดยทั่วไปเป็นสีเทาดำ
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก