ชื่อวิทยาศาสตร์Centropyge bicolor (bloch 1787)
ชื่อสามัญBicolor Angelfish
ชื่อไทยสินสมุทรแคระไบคัลเลอร์ ,ปลาทองทะเล
วงศ์Pomacanthidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามลากูน และตามแนวปะการังที่ความลาดชัน
รายละเอียดมีส่วนหัวและลำตัวด้านหน้าเป็นสีเหลืองสด ลำตัวด้านหลังเป็นสีน้ำเงินเข้ม บริเวณเหนือตามีแถบสีน้ำเงินกว้าง ครีบหางมีสีเหลือง ปัจจุบันกรมประมงสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล : fishbase.se , fishesofaustralia