ชื่อวิทยาศาสตร์Hypsypops rubicundus
ชื่อสามัญGaribaldi damselfish
ชื่อไทยปลาทองทะเล
วงศ์Pomacentridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบได้ในน้ำในระดับความลึกสูงสุด 30 เมตร โดยปกติจะอยู่ตามแนวหินและพื้นหินในทะเล
รายละเอียดมีความยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร ลำตัว ครีบต่างๆ มีสีแดงส้ม (แต่ในวัยเด็กจะมีสีซีดมาก มีจุดสีน้ำเงินแดง เป็นจุดเล็ก) ครีบหลังยื่นเลยออกไปทางตอนท้ายลำตัว ตัวผู้มีพฤติกรรมปกป้องรัง หรืออาณาเขตอย่างจริงจังหลังจากที่ตัวเมียวางไข่
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล : fishbase.se , monaconatureencyclopedia