ชื่อวิทยาศาสตร์Pterapogon kauderni
ชื่อสามัญBanggai cardinal fish
ชื่อไทยปลาอมไข่ครีบยาว
วงศ์Apogonidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตัวในแนวปะการัง แถบอินโด-แปซิฟิก ไม่พบในน่านน้ำไทย
รายละเอียดมีครีบหลังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนจากกันชัดเจนและมีครีบที่ยาวมาก ครีบหางยาวเป็นรูปส้อม ลำตัวมีสีขาวเงิน มีแถบสีดำพาดขวางผ่านลำตัว 3 แถบ คือ ที่ตา, ที่ครีบหลังอันที่ 1 และครีบหลังอันที่ 2 มีจุดสีขาวกระจายทั่วลำตัวและครีบต่าง ๆ ยกเว้นครีบอก ที่มีลักษณะโปร่งแสงจุดสีขาวของปลานี้จะแตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว ความยาวเต็มที่ 8 เซนติเมตร ขนาดโดยเฉลี่ยทั่วไป คือ 4-5 เซนติเมตร เป็นสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล : fishbase.se , monaconatureencyclopedia