ชื่อวิทยาศาสตร์Epinephelus lanceolatus
ชื่อสามัญGiant grouper
ชื่อไทยปลาหมอทะเล
วงศ์Serranidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยในแนวปะการังน้ำลึก ตามถ้ำ ซากเรือ หรือปากแม่น้ำ
รายละเอียดเป็นปลาทะเลกระดูกแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแนวปะการัง มีขนาดหัวที่ค่อนข้างโต ปากกว้าง ครีบหางใหญ่กลมมน ตอนวัยเด็กลำตัวและครีบจะมีลายสีเหลืองสลับอยู่ทั่วลำตัว โดยเฉพาะตามครีบจะเด่นชัดมาก
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล : fishbase.se