ชื่อวิทยาศาสตร์Abudefduf bengalensis
ชื่อสามัญBengal Sergeant
ชื่อไทยปลาตะกรับเจ็ดแถบ
วงศ์Pomacentridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามแนวปะการังและริมชายฝั่งทั่วไป
รายละเอียดลำตัวสีเทาอมเขียว และมีคาดสีฟ้าอมดำตามขวาง 6-7 บั้ง ความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร
เครดิตรูป : Mario Finkel ข้อมูล: fishbase.se , fishesofaustralia