ชื่อวิทยาศาสตร์Thenus orientalis
ชื่อสามัญLocust Lobster
ชื่อไทยกั้งกระดาน
วงศ์Scyllaridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยกั้งกระดานอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นทรายปนโคลน
รายละเอียดลำตัวแบนหุ้มด้งยเปลือกแข็งสีน้ำตาลอ่อน พื้นผิวเป็นเม็ดเล็ก ๆ กระจัดกระจายทั่วไป
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก