ชื่อวิทยาศาสตร์Diadema setosum
ชื่อสามัญLong spined sea urchin
ชื่อไทยเม่นะเล
วงศ์Diadematidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบในแนวปะการังและโขดหินริมชายฝั่งทะเลทั่วไป ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดมีเปลือกจัดเรียงตัวเป็นรูปทรงกลม ห่อหุ้มอวัยวะภายใน และมีหนามยาวยื่นออกมารอบตัว พื้นผิวเปลือกและหนามมีสีดำ
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก