ชื่อวิทยาศาสตร์Amphiprion ocellaris
ชื่อสามัญDarwin Misbar
ชื่อไทยปลาการ์ตูนดำขาว ,ปลาการ์ตูนดำ
วงศ์Pomacentridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติพบที่เมือง Darwin ตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียดลำตัวตัวมีดำ มีแถบสีขาว 3 แถบ พาดบริเวณส่วนหัว ลำตัวและบริเวณโคนหางส่วนหางสีดำมีขอบเป็นสีขาว ปลาการ์ตูนดำขาว เป็นชนิดเดียวกับปลาการ์ตูนส้มขาวแต่เป็นคนละสายพันธุ์ เนื่องจากมีการผันแปรของสี โดยส่วนที่เป็นสีส้ม ถูกแทนที่ด้วย สีดำ เลยกลายเป็นปลาการ์ตูนดำขาว ในประเทศไทยไม่พบในธรรมชาติ แต่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีการเพาะเลี้ยงได้สำเร็จแล้วในเมืองไทย
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ , Sea & Reef Aquaculture