ชื่อวิทยาศาสตร์Lutjanus carponotatus (richardson 1842)
ชื่อสามัญGold-banded , Spanish flag snapper
ชื่อไทยกระพงแถบเหลืองทอง
วงศ์Lutjanidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอ่าวทะเลสาบ แนวเขตปะการัง ที่มีความลึก 1- 80 เมตร
รายละเอียดจมูกแหลม ส่วนหัวลาดชัน ลำตัวสีเทาออกอมฟ้าหรือออกขาว มีแถบสีเหลืองน้ำตาลทอง 8-9 เส้นตามด้านข้างลำตัว ครีบมีสีเหลือง และมีจุดสีดำที่โคนของครีบอก
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล : Fish base , Fishesofaustralia