ชื่อวิทยาศาสตร์Macrocheira kaempferi
ชื่อสามัญJapanese giant spider crab
ชื่อไทยปูแมงมุมญี่ปุ่น
วงศ์Inachidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามพื้นทรายและหินของไหล่ทวีปและมีความลาดชันที่ระดับความลึกเฉลี่ย 150-300 เมตร
รายละเอียดในตัวโตเต็มวัยวัดความยาวจากขาข้างนึงมายังอีกข้างนึงอาจมีความยาวได้ถึง 4 เมตร กระดองมีลักษณะกลมคล้ายลูกแพรมีความกว้างประมาณ 30-40 ซ.ม.มีสีส้มเข้มไปจนถึงสีแทนอ่อนส่วนที่ปกคลุมกระดองซึ่งมีหนามแหลมและแข็ง ส่วนกระดองยื่นขยายไปทางส่วนหัวมีรูปร่างเป็นหนามเรียวยาวสองอันที่ยื่นออกมาจากระหว่างดวงตาติดอยู่บริเวณเหนือปาก
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล : animal diversity web