ชื่อวิทยาศาสตร์Phyllopteryx taeniolatus
ชื่อสามัญseadragon, Weedy seadragon
ชื่อไทยมังกรทะเลใบหญ้า
วงศ์Syngnathidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยตอนใต้ของออสเตรเลีย อาศัยอยู่ตามกองหินและแนวปะการัง กอสาหร่าย ความลึกถึง 50 เมตร
รายละเอียดตลอดทั้งตัวมีสีสดใสสีพื้นเป็นสีส้มแดง ลายทางสีน้ำเงิน มีจุดสีขาวและลายแต้มสีเหลืองจำนวนมาก จมูกยาวลักษณะคล้ายท่อ เมื่อโตเต็มที่มีความยาวได้ถึง 45 เซนติเมตร แต่ขนาดโดยทั่วไปประมาณ 30 เซนติเมตร มีรยางค์เป็นแผ่นคล้ายใบไม้ขนาดเล็กซึ่งมีลักษณะคล้ายสาหร่ายทะเลเอาไว้ใช้อำพรางตอนอาศัยอยู่กับกอสาหร่าย มีครีบหลังยาวและมีครีบอกขนาดเล็กบริเวณหลังศีรษะ ร่างกายภายนอกค่อนข้างแข็ง
เครดิตภาพ : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: Melbourne Aquarium , fishesofaustralia