ชื่อวิทยาศาสตร์Culcita novaeguineae
ชื่อสามัญPin-cushion Sea Star
ชื่อไทยดาวหมอนปักเข็ม
วงศ์Oreasteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบตามแนวปะการังทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลำตัวเป็นรูปห้าเหลี่ยม แขนสั้นมากด้านบนโค้งนูน ส่วนล่างเรียบ
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก