ชื่อวิทยาศาสตร์Pentaceraster sp
ชื่อสามัญSea Star
ชื่อไทยดาวทะเล
วงศ์Oreasteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบตามหาดทรายและแนวปะการังทั่วไป
รายละเอียดลำตัวเป็นรูปดาวห้าแฉก แขนมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเรียวเล็ก พื้นลำตัวด้านบนสีเทา
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก