ชื่อวิทยาศาสตร์Sepia pharaonis
ชื่อสามัญPharaoh cuttlefish
ชื่อไทยหมึกกระดองลายเสือ
วงศ์Sepiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบอยู่ทั่วไปในอ่าวไทย
รายละเอียดลำตัวเป็นรูปไข่ ส่วนหัวมีหนวดสั้น จำนวน 4 เส้น พื้นลำตัวด้านบนมีลายตามขวางสีน้ำตาล
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก