ชื่อวิทยาศาสตร์Portunus pelagicus
ชื่อสามัญBlue Swimming Crab
ชื่อไทยปูม้า
วงศ์Portunidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบการกระจายพันธุ์อยู่ตามแถบชายฝั่งของทะเลอยู่ ใต้ทรายหรือโคลน
รายละเอียดก้ามเรียวยาว มีสัน หนามข้างกระดองด้านละ 9 อัน อันสุดท้ายมีขนาดใหญ่และยาวที่สุด กระดองแบนกว้างมากมีตุ่มเล็ก ๆ กระจายเต็มไปหมด มีหนามที่ขอบเบ้าตาด้านบน ชอบเบ้าตาล่างมีหนามแหลม 1 อัน ขาเดินมี 3 คู่ กรรเชียงว่ายน้ำ 1 คู่ ตัวผู้มีก้ามเรียวยาวกว่า มีสีฟ้าอ่อน และมีจุดขาวตกกระทั่วไปบนกระดองและก้าม ตัวเมียจะมีก้ามสั้นกว่ากระดองและก้ามมีสีฟ้าอมน้ำตาลอ่อนและมีจุดขาวประทั่วไปทั้งกระดองและก้าม
เครดิตรูป : เฉลิมพล ชูจิตร ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก