ชื่อวิทยาศาสตร์Pentacta anceps
ชื่อสามัญOrange Sea Cucumber
ชื่อไทยปลิงส้ม
วงศ์Cucumariidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบตามพื้นหินเปลือกหอยและพื้นทะเลที่เป็นทรายในแนวปะการัง
รายละเอียดตัวเป็นท่อนสั้น พื้นผิวขรุขระสีส้มสลับเหลือง ด้านหน้ามีช่อหนวดแตกแขนงคล้ายกิ่งไม้ยื่นออกมา
เครดิตรูป : นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก