ชื่อวิทยาศาสตร์Nemipterus hexodon (quoy and gaimard, 1824)
ชื่อสามัญThreadfin bream
ชื่อไทยปลาทรายแดงโม่ง
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลำตัวแบนเล็กน้อย พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีชมพูแก่หรือสีแดง ด้านท้องเป็นสีขาวเงิน มีรอยแต้มสีแดงเข้มใด้เส้นข้างตัวในแนวระคับเกล็ดอันที่ห้า ๑ รอย มีแถบเล็กๆ สีเหลือง ๔-- แถบ กับสีขาวเงิน ๓ แถบ พาคไปตามยาวใต้เส้นข้างตัว ครีบหลังมีสีชมพูขอบแดง ครีบต่างๆ มีสีชมพูจางๆ ส่วนครีบหางตอนบนเป็นสีแคง ตอนล่างเป็นสีขาว มีปากกว้าง ฟันเล็กแหลมอยู่บน ขากรรไกร เกล็ดใหญ่ ครีบหลังและครีบกันตอนท้ายมีปลายแหลมแฉกลึก โดยมีแพนหางอันบนยาวกว่าอันล่างเล็กน้อย
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ