ชื่อวิทยาศาสตร์Nemipterus tambuloides (bleeker, 1853)
ชื่อสามัญJapanese threadfin
ชื่อไทยปลาทรายแดงญี่ปุ่น , ปลาทรายแดงหางยาว
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดพื้นลำตัวด้านบนเป็นสีชมพูแก่หรือสีแดง ด้านท้องสีขาวเงิน มีแถบสีเหลืองประมาณ ๘ แถบ พาดไปบนเกล็ดใต้เส้นข้างตัว ครีบหลังและครีบกันมีแถบสีเหลืองพาดตอนกลางครีบ ครีบหางตอนบนที่ยาวเป็นเส้นออกไปมีสีเหลือง มีฟันเขี้ยว - ซี่ใหญ่อยู่ข้างหน้าขากรรไกรบน และฟันเล็ก ๔ ซึ่ อยู่ข้างหน้าขากรรไกรล่าง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ