ชื่อวิทยาศาสตร์Nemipterus furcosus (valenciennes, 1830)
ชื่อสามัญRedspot threadfin
ชื่อไทยปลาทรายแดง
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลักษณะคล้ายกับปลาทรายแคงโม่ง มีจุคสีแดงและเหลืองตรงใต้เส้นข้างตัว ครีบทุกครีบเป็นสีชมพู และมีแถบสีเหลืองพาดบนก้านครีบหลังและครีบก้น
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ