ชื่อวิทยาศาสตร์Scolopsis taeniopterus
ชื่อสามัญLattice monocle bream
ชื่อไทยปลาทรายขาวหูแดง
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดปลาชนิดนี้มีลำตัวยาว แบนข้าง ส่วนหัวโค้งนูน สันหลังโค้งเล็กน้อยคางย้อยเล็กน้อย ท่อนหางเรียวยาว ครีบอกใหญ่ปลายแหลม ครีบหางปลายเว้าไม่ลึกนัก แฉกบนยาวกว่าแฉกล่าง หลังและส่วนบนเป็นสีเหลืองอมเทา ท้องสีขาวเงิน ฐานครีบอกมีจุดแดงหนึ่งจุด ปลายแฉกบนของครีบหางเป็นสีเหลือง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ