ชื่อวิทยาศาสตร์Nemipterus marginatus
ชื่อสามัญRed filament threadfin bream
ชื่อไทยปลาทรายแดงหางเหลือง
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดขอบตาล่างอยู่เหนือแนวจากปลายจมูกถึงฐานด้านบนของครีบอก ครีบหางด้านบนมีเส้นใยสีแดงต่อท้ายยาวออกไปอีก หัวมีแถบสีเหลืองเฉียงจากใต้ตา ถึงบริเวณกลางขากรรไกรบนและอีกอันหนึ่งจากตาด้านหน้าถึงปลายจมูก ลำตัวส่วนบนเป็นสีดอกกุหลาบส่วนด้านล่างเป็นสีเงิน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก