ชื่อวิทยาศาสตร์Nemipterus mesoprion
ชื่อสามัญMauvelip threadfin bream
ชื่อไทยปลาทรายแดง
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดขอบตาล่างอยู่ใต้เส้นที่ลากจากปลายจมูกถึงฐานด้านบนของครีบอก มีแถบสีเหลืองทองเฉียงจากใต้ตาถึงกลางขากรรไกร ลำตัวด้านบนเป็นสีชมพูอมขาวส่วนลำตัวด้านล่างมีสีเงิน ปลาทรายแดงมีลักษณะใกล้เคียงกับ ปลาทรายแดงหางเหลือง แต่ครีบหางไม่มีเส้นใยที่ต่อยาวออกไป
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก