ชื่อวิทยาศาสตร์Pentapodus setosus
ชื่อสามัญButterfly whiptail
ชื่อไทยปลาทรายขาว,สายรุ้ง,นกกะลิง
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดเกล็ดบริเวณหัวมีไปถึงด้านหน้าระหว่างขอบตาข้างหน้าและรูจมูกด้านหลัง ครีบท้องสั้นไม่ถึงรูทวารหนัก ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลอ่อนส่วนล่างของลำตัวเป็นสีขาว มีแถบสีน้ำเงินสองแถบพาดผ่าน เริ่มจากกลางตาถึงปลายจมูก และจากริมฝีปากบนถึงขอบตาล่าง ครีบหางด้านบนมีเส้นใยสีแดงต่อท้ายยาวออกไปอีก
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก