ชื่อวิทยาศาสตร์Scolopsis margaritifera
ชื่อสามัญPearly monocle bream
ชื่อไทยปลาทรายขาวเกล็ดเหลือง
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดเกล็ดบริเวณหัวลามไปจนถึงจมูกด้านหน้า ครีบท้องยาวเกือบถึงหรือยาวกว่า จุดเริ่มต้นของครีบก้น ลำตัวด้านบนเป็นสีมะกอกส่วนด้านล่างเป็นสีขาว มีแถบสีขาวมุก 2 แถบที่จมูกถึงขอบตาส่วนหน้า ครีบหางส่วนล่างมีสีแดง บางตัวมีผิวหน้าท้องสีเหลือง มีจุดดำระหว่างก้านครีบหลังอันแรกกับอันที่สี่ ชนิดที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปรซิฟิกอาจมีรูปแบบสีที่แตกต่างกัน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก