ชื่อวิทยาศาสตร์Scolopsis vosmeri
ชื่อสามัญWhitecheek monocle bream
ชื่อไทยปลาทรายขาวคอขาว,กรัง,ข้าวเปียก
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดสายพันธุ์นี้มีความโดดเด่น มีเกล็ดบริเวณข้างหัวไปจนถึงจมูกด้านหน้า ขอบตาล่างอยู่ในระดับเดี่ยวกับจมูกและฐานครีบอก มีสันกระดูกยืนออกมาจากบริเวณใต้ตา มีเกล็ดที่แผ่นปิดเหงือก 4 – 7 แถว เกล็ดบนลำตัวส่วนใหญ่ (ยกเว้นคอดครีบหาง) มีจุดดำ คอดหางมีสีขาว โดยปกติจะมีแถบสีขาวอยู่ตั้งแต่จุดกำเนิดของเส้นด้านข้างจนถึงด้านล่างส่วนหลังของครีบหลัง บริเวณต้นคอไปยังแผ่นปิดเหงือก เป็นแถบสีขาวกว้าง ฐานด้านบนของครีบอกมีจุดดำเล็ก ๆ ครีบท้องและครีบก้นมีสีแดงเข้มหรือแดงอมส้ม
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก