ชื่อวิทยาศาสตร์Scolopsis monogramma
ชื่อสามัญMonogrammed monocle bream
ชื่อไทยปลาทรายขาวแถบน้ำตาล
วงศ์Nemipteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดมีเกล็ดบริเวณหัวจากขอบตาด้านหน้าไปจนถึงจมูกด้านหน้า ที่ตำแหน่งขอบ preopercle ด้านล่างมีเกล็ดอ่อน ครีบท้องยาวเกือบถึงฐานของครีบก้น ครีบหางตอนบนยาวน้อยกว่าตอนล่างเล็กน้อย มีแถบสีน้ำเงิน 3 แถบ บนจมูก ส่วนบนสุดที่เชื่อมต่อกับดวงตาเหนือรูจมูก
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se